O nas

“ABI – Audyt, Consulting, Outsourcing” to firma, oferująca  rozwiązania w zakresie  bezpieczeństwa informacji, a w szczególności ochrony danych osobowych w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze oraz w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pomagamy zweryfikować zasady przetwarzania informacji w podmiotach gospodarczych, przygotować brakujące dokumenty oraz dostosować do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności.

Doradzamy jak skutecznie wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wytycznymi norm:

  • PN ISO/IEC 27001
  • PN ISO/IEC 27002
  • PN ISO/IEC 27005

Przygotowanie poniższych dokumentów stanowi obowiązek ustawowy każdego podmiotu przetwarzającego dane osobowe.

  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji;
  • Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym;
  • Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z ewidencją;
  • Rejestr zbiorów danych;
  • Umowy powierzenia przetwarzania danych.