Consulting

Oferujemy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

Deklarujemy wsparcie oraz konsultacje dla Administratorów Danych Osobowych i Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych oraz procedur bezpieczeństwa wdrożonych przez Administratora Danych.