Outsourcing

Pełnienie ustawowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Oferujemy Państwu usługę, polegającą na przejęciu przez nas obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą wyznaczoną przez Administratora Danych do nadzorowania przestrzegania obowiązków zabezpieczenia danych osobowych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016, poz.922)

Główne obowiązki ABI, które możemy przejąć:

• nadzór nad przestrzeganiem reguł bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,

• prowadzenie dokumentacji ochrony danych osobowych,

• aktualizacja polityki bezpieczeństwa informacji,

• aktualizacja instrukcji zarządzania systemem informatycznym, który ma za zadanie przetwarzać dane osobowe,

• opracowanie  upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych,

• nadzór nad przebiegiem udostępniania dokumentów, w których znajdują się dane osobowe,

• przygotowanie nowych wniosków ze zgłoszeniami rejestracyjnymi do GIODO lub opracowanie zgłoszenia aktualizacyjnego,

• opracowanie korespondencji z GIODO,

• prowadzenie szkolenia pracowniczego o ochronie danych osobowych,

• udział w kontrolach GIODO,

• prowadzenie audytów wewnętrznych w obrębie ochrony danych osobowych,

• opracowanie procedur i wewnętrznych instrukcji związanych z ochroną danych osobowych.