Szkolenia

szkolenieOrganizujemy i prowadzimy profesjonalne szkolenia na temat:

Bezpieczeństwo danych osobowych w światle ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.”

„Ochrona danych osobowych w mojej firmie.”

„Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.”

„Ochrona danych osobowych w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.”

„Ochrona danych osobowych w placówkach medycznych.”

„Ochrona danych osobowych w służbach kadrowych.”

„Ochrona danych osobowych w urzędzie.”

„Warsztaty ABI – jak prawidłowo realizować obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji.”

„Informatyzacja oraz Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI) w placówkach publicznych.”

„Audyt systemów informacyjnych w tym systemów informatycznych.”

„Dbam o moje dane osobowe.” (szkolenie dla dzieci, młodzieży i dorosłych)